k.ú.: 720097 - Petrovice u Chabařovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568147 - Petrovice NUTS5 CZ0427568147
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 4062724
zahrada 102 40669
travní p. 1043 9100321
lesní poz 120 3728323
vodní pl. nádrž umělá 6 6655
vodní pl. rybník 1 274
vodní pl. tok přirozený 61 63437
vodní pl. tok umělý 17 9543
zast. pl. společný dvůr 5 189
zast. pl. zbořeniště 85 21157
zast. pl. 436 92501
ostat.pl. dálnice 4 1206
ostat.pl. jiná plocha 551 529383
ostat.pl. manipulační pl. 56 57825
ostat.pl. neplodná půda 441 1544551
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2418
ostat.pl. ostat.komunikace 382 442127
ostat.pl. pohřeb. 2 6453
ostat.pl. silnice 28 139414
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9990
ostat.pl. zeleň 6 6300
Celkem KN 3472 19865460
Par. KMD 3472 19865460
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 5
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 47
č.e. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 4
Celkem BUD 397
byt.z. byt 55
Celkem JED 55
LV 444
spoluvlastník 578

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2016
S-SK GS 1:2880 1843 29.03.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.08.2019 23:40

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.