k.ú.: 720054 - Trsice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556921 - Petrovice u Sušice NUTS5 CZ0322556921
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 269429
zahrada 13 12010
ovoc. sad 2 3020
travní p. 72 361579
lesní poz 50 448149
vodní pl. tok přirozený 2 625
zast. pl. 25 8252
ostat.pl. jiná plocha 2 416
ostat.pl. manipulační pl. 2 8743
ostat.pl. neplodná půda 65 48115
ostat.pl. ostat.komunikace 15 16730
ostat.pl. zeleň 1 22
Celkem KN 274 1177090
Par. KMD 274 1177090
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 25
LV 34
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2017
KM-D 1:2000 20.12.2003 31.08.2017
S-SK GS 1:2880 1837 20.12.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 08:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.