k.ú.: 720038 - Posobice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556921 - Petrovice u Sušice NUTS5 CZ0322556921
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 259703
zahrada 11 10196
travní p. 70 516008
lesní poz 11 42228
vodní pl. nádrž umělá 1 241
vodní pl. rybník 3 14857
vodní pl. zamokřená pl. 2 4251
zast. pl. 33 16366
ostat.pl. jiná plocha 10 5389
ostat.pl. manipulační pl. 5 10858
ostat.pl. neplodná půda 36 62486
ostat.pl. ostat.komunikace 23 24825
ostat.pl. silnice 1 4382
Celkem KN 242 971790
Par. KMD 242 971790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 23
LV 34
spoluvlastník 37

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2011
S-SK GS 1:2880 1837 30.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 22:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.