k.ú.: 719994 - Jiřičná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556921 - Petrovice u Sušice NUTS5 CZ0322556921
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 368632
zahrada 38 24374
ovoc. sad 5 19487
travní p. 130 834874
lesní poz les(ne hospodář) 1 1097
lesní poz 45 599804
vodní pl. nádrž přírodní 3 1078
vodní pl. nádrž umělá 3 3585
vodní pl. tok přirozený 2 5194
vodní pl. tok umělý 7 2331
vodní pl. zamokřená pl. 2 759
zast. pl. zbořeniště 3 1084
zast. pl. 42 25983
ostat.pl. jiná plocha 11 9076
ostat.pl. manipulační pl. 11 5602
ostat.pl. neplodná půda 95 62812
ostat.pl. ostat.komunikace 42 40337
ostat.pl. silnice 8 15105
Celkem KN 486 2021214
Par. KMD 486 2021214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 25
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 42
LV 52
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2015
S-SK GS 1:2880 1837 24.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 02:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.