k.ú.: 719960 - Dolní Kochánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556921 - Petrovice u Sušice NUTS5 CZ0322556921
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 102881
zahrada 6 3079
travní p. 36 333458
lesní poz 31 724643
vodní pl. nádrž umělá 1 3465
vodní pl. tok přirozený 1 36
zast. pl. 6 5144
ostat.pl. jiná plocha 1 452
ostat.pl. neplodná půda 12 8845
ostat.pl. ostat.komunikace 17 25568
Celkem KN 121 1207571
Par. KMD 121 1207571
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 6
LV 12
spoluvlastník 14

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.01.2015
S-SK GS 1:2880 1837 20.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 07:04

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.