k.ú.: 719919 - Zahrádka u Petrovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 886676
zahrada 42 39160
travní p. 38 300254
lesní poz 51 344902
vodní pl. nádrž umělá 1 1191
vodní pl. rybník 9 93196
vodní pl. tok přirozený 4 1861
vodní pl. tok umělý 5 1586
vodní pl. zamokřená pl. 2 924
zast. pl. společný dvůr 2 720
zast. pl. zbořeniště 4 1664
zast. pl. 42 27056
ostat.pl. jiná plocha 17 23303
ostat.pl. manipulační pl. 2 2924
ostat.pl. neplodná půda 52 46996
ostat.pl. ostat.komunikace 26 26094
ostat.pl. silnice 2 15167
ostat.pl. zeleň 1 6504
Celkem KN 402 1820178
Par. KMD 402 1820178
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 40
LV 65
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2012
S-SK GS 1:2880 1839 28.08.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 13:00

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.