k.ú.: 719897 - Porešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 448492
zahrada 28 30584
travní p. 159 654551
lesní poz 95 669120
vodní pl. nádrž umělá 3 443
vodní pl. tok přirozený 3 3090
vodní pl. tok umělý 3 1063
zast. pl. 16 11988
ostat.pl. jiná plocha 24 119753
ostat.pl. neplodná půda 84 80694
ostat.pl. ostat.komunikace 29 36023
Celkem KN 514 2055801
Par. DKM 5 94389
Par. KMD 509 1961412
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 16
LV 39
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2012
S-SK GS 1:2880 1824 28.08.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 10:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.