k.ú.: 719889 - Petrovice u Sedlčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 399 2194465
zahrada 211 155667
ovoc. sad 4 7904
travní p. 275 654767
lesní poz 197 1223183
vodní pl. nádrž umělá 4 1479
vodní pl. rybník 11 30975
vodní pl. tok přirozený 13 15707
vodní pl. tok umělý 8 1281
vodní pl. zamokřená pl. 1 1241
zast. pl. společný dvůr 7 1022
zast. pl. zbořeniště 4 681
zast. pl. 350 126642
ostat.pl. jiná plocha 123 76364
ostat.pl. manipulační pl. 28 24611
ostat.pl. neplodná půda 130 101638
ostat.pl. ostat.komunikace 123 71783
ostat.pl. pohřeb. 2 4661
ostat.pl. silnice 62 84631
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11585
ostat.pl. zeleň 13 31310
Celkem KN 1969 4821597
Par. KMD 1969 4821597
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 154
č.p. byt.dům 9
č.p. garáž 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 51
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 343
byt.z. byt 76
obč.z. byt 2
Celkem JED 78
LV 454
spoluvlastník 636

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 18:49

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.