k.ú.: 719889 - Petrovice u Sedlčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 402 2197853
zahrada 211 156216
ovoc. sad 4 7904
travní p. 268 646947
lesní poz 197 1223183
vodní pl. nádrž umělá 4 1479
vodní pl. rybník 11 30975
vodní pl. tok přirozený 13 15572
vodní pl. tok umělý 8 1281
vodní pl. zamokřená pl. 1 1241
zast. pl. společný dvůr 7 1022
zast. pl. zbořeniště 4 681
zast. pl. 343 125049
ostat.pl. jiná plocha 123 76913
ostat.pl. manipulační pl. 28 25001
ostat.pl. neplodná půda 131 105837
ostat.pl. ostat.komunikace 125 72787
ostat.pl. pohřeb. 2 4661
ostat.pl. silnice 62 84631
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11585
ostat.pl. zeleň 13 31310
Celkem KN 1961 4822128
Par. KMD 1961 4822128
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 156
č.p. byt.dům 9
č.p. garáž 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 45
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 336
byt.z. byt 76
obč.z. byt 2
Celkem JED 78
LV 451
spoluvlastník 631

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.05.2019 01:03

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.