k.ú.: 719871 - Mašov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 168780
zahrada 21 20139
travní p. 128 567966
lesní poz 124 520110
vodní pl. nádrž umělá 7 8609
vodní pl. tok přirozený 1 432
zast. pl. 24 10790
ostat.pl. jiná plocha 47 82655
ostat.pl. neplodná půda 68 32553
ostat.pl. ostat.komunikace 30 23675
Celkem KN 472 1435709
Par. KMD 472 1435709
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 24
LV 46
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2012
S-SK GS 1:2880 1830 28.08.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 18:19

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.