k.ú.: 719854 - Kojetín u Petrovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 1196428
zahrada 81 74054
ovoc. sad 2 10089
travní p. 96 571022
lesní poz 114 769539
vodní pl. nádrž umělá 4 7812
vodní pl. rybník 1 10946
vodní pl. tok přirozený 7 12551
vodní pl. tok umělý 6 4477
zast. pl. 64 31522
ostat.pl. jiná plocha 50 66229
ostat.pl. neplodná půda 43 59847
ostat.pl. ostat.komunikace 46 69231
ostat.pl. silnice 12 36809
Celkem KN 591 2920556
Par. DKM 588 2920294
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 61
LV 113
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2016
DKM-KPÚ 1:1000 04.02.2015
S-SK GS 1:2880 1830 30.05.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 05:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.