k.ú.: 719790 - Petrov nad Desnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 500020 - Petrov nad Desnou NUTS5 CZ0715500020
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 1792972
zahrada 690 624560
travní p. mez, stráň 19 13806
travní p. 288 2745906
lesní poz 124 5802364
vodní pl. nádrž umělá 7 31848
vodní pl. tok přirozený 102 112244
vodní pl. tok umělý 1 190
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 67
zast. pl. společný dvůr 3 152
zast. pl. zbořeniště 1 115
zast. pl. 581 196274
ostat.pl. dráha 5 105061
ostat.pl. jiná plocha 218 150397
ostat.pl. manipulační pl. 42 107445
ostat.pl. mez, stráň 7 9842
ostat.pl. neplodná půda 71 86456
ostat.pl. ostat.komunikace 141 162602
ostat.pl. pohřeb. 2 15245
ostat.pl. silnice 27 92830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 31747
ostat.pl. zeleň 5 4841
Celkem KN 2541 12086964
Par. DKM 2541 12086964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 22
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 339
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 31
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 577
byt.z. byt 82
obč.z. byt 4
Celkem JED 86
LV 688
spoluvlastník 996

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2004
ZMVM 1:2000 01.10.1990 15.07.2004
S-SK ŠS 1:2880 1920 01.10.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 01.10.2020 07:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička