k.ú.: 719790 - Petrov nad Desnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 500020 - Petrov nad Desnou NUTS5 CZ0715500020
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 253 1843100
zahrada 763 580937
travní p. mez, stráň 17 11064
travní p. 316 2734996
lesní poz 170 5802777
vodní pl. nádrž umělá 7 31928
vodní pl. tok přirozený 109 112393
vodní pl. tok umělý 1 190
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 67
zast. pl. společný dvůr 26 3167
zast. pl. zbořeniště 4 796
zast. pl. 562 197378
ostat.pl. dráha 6 105175
ostat.pl. jiná plocha 220 147694
ostat.pl. manipulační pl. 47 111800
ostat.pl. mez, stráň 5 4889
ostat.pl. neplodná půda 75 86682
ostat.pl. ostat.komunikace 154 166043
ostat.pl. pohřeb. 2 15245
ostat.pl. silnice 29 92831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 31746
ostat.pl. zeleň 7 6064
Celkem KN 2782 12086962
Par. DKM 2782 12086962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 22
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 334
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 32
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 559
byt.z. byt 82
obč.z. byt 4
Celkem JED 86
LV 681
spoluvlastník 971

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2004
ZMVM 1:2000 01.10.1990 15.07.2004
S-SK ŠS 1:2880 1920 01.10.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.08.2019 15:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.