k.ú.: 719757 - Petrov u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539546 - Petrov NUTS5 CZ020A539546
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 413 2454792
zahrada 519 380557
ovoc. sad 8 33886
travní p. 150 346834
lesní poz les s budovou 275 10767
lesní poz 268 5359355
vodní pl. nádrž umělá 3 1014
vodní pl. tok přirozený 21 30447
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 11
zast. pl. zbořeniště 4 1118
zast. pl. 746 95833
ostat.pl. jiná plocha 83 147579
ostat.pl. manipulační pl. 23 45692
ostat.pl. neplodná půda 156 174422
ostat.pl. ostat.komunikace 197 132835
ostat.pl. silnice 4 58482
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 74 32932
ostat.pl. zeleň 5 3129
Celkem KN 2950 9309685
Par. KMD 2950 9309685
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 115
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 18
č.e. rod.rekr 658
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 977
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 1098
spoluvlastník 1444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.08.2015
S-SK GS 1:2880 1841 10.08.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:17

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.