k.ú.: 719692 - Petrohrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566560 - Petrohrad NUTS5 CZ0424566560
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 914859
chmelnice 12 261825
zahrada 160 119778
ovoc. sad 3 32012
travní p. 81 1326554
lesní poz les(ne hospodář) 31 433887
lesní poz ostat.komunikace 9 26122
lesní poz 79 4287713
vodní pl. nádrž přírodní 6 34179
vodní pl. rybník 4 11872
vodní pl. tok přirozený 6 25451
vodní pl. tok umělý 1 170
zast. pl. společný dvůr 18 9716
zast. pl. zbořeniště 14 4448
zast. pl. 324 125861
ostat.pl. dobývací prost. 6 11784
ostat.pl. dráha 11 44299
ostat.pl. jiná plocha 57 65646
ostat.pl. manipulační pl. 19 64051
ostat.pl. neplodná půda 79 109930
ostat.pl. ostat.komunikace 92 157825
ostat.pl. pohřeb. 1 2488
ostat.pl. silnice 24 96530
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9592
ostat.pl. zeleň 13 297522
Celkem KN 1136 8474114
Par. DKM 1136 8474114
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 48
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 5
Celkem BUD 312
byt.z. byt 47
Celkem JED 47
LV 266
spoluvlastník 356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2016
DKM-KPÚ 07.07.2011 1:1000 27.07.2011 *)
FÚO 1:5000 01.01.1971 27.07.2011
Ost. 1:2000 01.01.1971 30.11.2016
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1970


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 29.09.2020 07:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička