k.ú.: 719684 - Černčice u Petrohradu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566560 - Petrohrad NUTS5 CZ0424566560
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 1685653
chmelnice 12 219538
zahrada 67 40830
travní p. 25 48350
lesní poz les(ne hospodář) 5 16068
lesní poz ostat.komunikace 4 4136
lesní poz 46 1202370
vodní pl. nádrž přírodní 1 32
vodní pl. tok přirozený 14 32397
zast. pl. společný dvůr 12 2613
zast. pl. zbořeniště 21 6517
zast. pl. 109 44791
ostat.pl. dráha 4 25501
ostat.pl. jiná plocha 41 31145
ostat.pl. manipulační pl. 21 15108
ostat.pl. neplodná půda 66 102387
ostat.pl. ostat.komunikace 63 56157
ostat.pl. pohřeb. 1 1087
ostat.pl. silnice 21 46849
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 519
ostat.pl. zeleň 1 329
Celkem KN 672 3582377
Par. DKM 672 3582377
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 107
LV 111
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 13.01.2012
FÚO 1:5000 01.01.1971 13.01.2012
Ost. 1:2000 01.01.1971 01.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 26.09.2020 00:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička