k.ú.: 719668 - Petráveč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596418 - Petráveč NUTS5 CZ0635596418
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 240 1448642
zahrada 88 73538
travní p. 226 751895
lesní poz les s budovou 1 39
lesní poz 172 912392
vodní pl. nádrž umělá 2 2064
vodní pl. tok přirozený 17 30003
vodní pl. zamokřená pl. 2 5789
zast. pl. společný dvůr 3 273
zast. pl. zbořeniště 5 846
zast. pl. 150 36692
ostat.pl. dálnice 3 110027
ostat.pl. jiná plocha 33 15912
ostat.pl. manipulační pl. 5 16204
ostat.pl. neplodná půda 88 59576
ostat.pl. ostat.komunikace 74 93102
ostat.pl. silnice 37 80044
ostat.pl. skládka 4 37867
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2220
ostat.pl. zeleň 11 1911
Celkem KN 1164 3679036
Par. KMD 1164 3679036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 85
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 146
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 221
spoluvlastník 302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 16.07.2019 00:40

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.