k.ú.: 719641 - Petrašovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563901 - Bílá NUTS5 CZ0513563901
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 369 3096098
zahrada 231 158997
travní p. 579 1824680
lesní poz 312 2502963
vodní pl. nádrž umělá 2 551
vodní pl. tok přirozený 4 3159
vodní pl. tok umělý 279 51680
vodní pl. zamokřená pl. 9 9598
zast. pl. společný dvůr 1 40
zast. pl. zbořeniště 14 2029
zast. pl. 171 61885
ostat.pl. jiná plocha 159 98693
ostat.pl. manipulační pl. 10 7249
ostat.pl. neplodná půda 59 63689
ostat.pl. ostat.komunikace 213 157783
ostat.pl. silnice 13 83772
Celkem KN 2425 8122866
Par. KMD 2425 8122866
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 7
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 12
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 170
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 277
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2012
S-SK GS 1:2880 1843 27.04.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 30.09.2020 03:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička