k.ú.: 719536 - Peřimov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577391 - Peřimov NUTS5 CZ0514577391
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 2018500
zahrada 83 78403
travní p. 828 2484561
lesní poz 431 1519465
vodní pl. tok přirozený 23 61949
vodní pl. tok umělý 36 5844
vodní pl. zamokřená pl. 15 21795
zast. pl. zbořeniště 6 761
zast. pl. 232 49510
ostat.pl. dráha 1 7738
ostat.pl. jiná plocha 16 12816
ostat.pl. manipulační pl. 23 29916
ostat.pl. neplodná půda 256 92564
ostat.pl. ostat.komunikace 217 202341
ostat.pl. silnice 5 31829
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1581
ostat.pl. zeleň 14 18217
Celkem KN 2521 6637790
Par. KMD 2521 6637790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 114
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 209
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 284
spoluvlastník 510

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2011
S-SK GS 1:2880 1842 21.12.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 30.09.2020 05:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička