k.ú.: 719480 - Pertoltice u Zruče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534307 - Pertoltice NUTS5 CZ0205534307
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 391 1910972
zahrada 97 86529
ovoc. sad 8 24101
travní p. 339 742412
lesní poz 151 775073
vodní pl. nádrž umělá 5 957
vodní pl. tok umělý 8 10372
zast. pl. společný dvůr 12 1350
zast. pl. zbořeniště 4 1094
zast. pl. 138 55109
ostat.pl. jiná plocha 36 19405
ostat.pl. manipulační pl. 55 31534
ostat.pl. neplodná půda 192 90918
ostat.pl. ostat.komunikace 85 73929
ostat.pl. pohřeb. 2 2945
ostat.pl. silnice 9 41978
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4094
ostat.pl. zeleň 1 532
Celkem KN 1534 3873304
Par. KMD 1534 3873304
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 40
Celkem BUD 138
LV 138
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2013
S-SK GS 1:2880 1838 30.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 07:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.