k.ú.: 719455 - Laziště u Pertoltic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534307 - Pertoltice NUTS5 CZ0205534307
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 382 1223870
zahrada 33 20651
ovoc. sad 3 10708
travní p. 116 208191
lesní poz 115 454818
vodní pl. tok přirozený 1 1325
vodní pl. tok umělý 2 118
vodní pl. zamokřená pl. 3 2685
zast. pl. zbořeniště 1 101
zast. pl. 48 19012
ostat.pl. jiná plocha 1 921
ostat.pl. manipulační pl. 9 3319
ostat.pl. neplodná půda 167 101816
ostat.pl. ostat.komunikace 25 34582
ostat.pl. silnice 4 4136
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 812
ostat.pl. zeleň 1 50
Celkem KN 912 2087115
Par. KMD 912 2087115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 47
LV 93
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2013
S-SK GS 1:2880 1838 30.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.07.2019 13:01

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.