k.ú.: 719447 - Chlístovice u Pertoltic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534307 - Pertoltice NUTS5 CZ0205534307
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 475134
zahrada 11 9495
ovoc. sad 1 6852
travní p. 36 137065
lesní poz 33 97819
vodní pl. nádrž umělá 2 1431
vodní pl. tok umělý 8 2385
vodní pl. zamokřená pl. 1 320
zast. pl. zbořeniště 2 615
zast. pl. 14 9973
ostat.pl. jiná plocha 10 2411
ostat.pl. manipulační pl. 7 2517
ostat.pl. neplodná půda 38 47690
ostat.pl. ostat.komunikace 20 22130
ostat.pl. silnice 8 2344
Celkem KN 236 818181
Par. KMD 236 818181
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 14
LV 31
spoluvlastník 45

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2013
S-SK GS 1:2880 1838 28.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.07.2019 19:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.