k.ú.: 719412 - Rájov u Perštejna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563285 - Perštejn NUTS5 CZ0422563285
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42042 - Klášterec nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 29631
zahrada 112 53039
travní p. 238 1082069
lesní poz 476 2932752
vodní pl. nádrž umělá 1 90
vodní pl. tok přirozený 9 5812
zast. pl. společný dvůr 38 9930
zast. pl. zbořeniště 15 3929
zast. pl. 142 21244
ostat.pl. jiná plocha 70 25253
ostat.pl. manipulační pl. 19 5356
ostat.pl. neplodná půda 189 131719
ostat.pl. ostat.komunikace 144 94752
ostat.pl. silnice 6 32431
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 62 15443
ostat.pl. zeleň 4 467
Celkem KN 1530 4443917
Par. KMD 1530 4443917
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 73
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 138
LV 175
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
S-SK GS 1:2880 1842 15.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 23.09.2020 15:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička