k.ú.: 719242 - Perná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584789 - Perná NUTS5 CZ0644584789
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 385 3382879
vinice 496 3107750
zahrada 294 147103
ovoc. sad 63 296466
travní p. 151 312278
lesní poz 10 155420
vodní pl. tok přirozený 4 29392
zast. pl. společný dvůr 27 15716
zast. pl. zbořeniště 35 5749
zast. pl. 572 159486
ostat.pl. jiná plocha 174 390912
ostat.pl. manipulační pl. 44 71979
ostat.pl. neplodná půda 72 645852
ostat.pl. ostat.komunikace 274 351483
ostat.pl. pohřeb. 2 2912
ostat.pl. silnice 100 239702
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12066
ostat.pl. zeleň 3 3212
Celkem KN 2708 9330357
PK 1 1959
GP 1 65
Celkem ZE 2 2024
Par. DKM 2708 9330357
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 324
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 37
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 7
Celkem BUD 546
byt.z. byt 5
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 7
LV 596
spoluvlastník 783

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.04.2017
DKM-KPÚ 30.05.2012 1:1000 15.06.2012 *) JPÚ lokalita U Spálené hospody
DKM-KPÚ 11.03.2011 1:1000 22.04.2011 *)
DKM 1:1000 20.05.2009
ZMVM 1:2000 02.11.1998 20.05.2009
S-SK ŠS 1:2880 1825 02.11.1998 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 22.09.2020 16:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička