k.ú.: 719234 - Zderaz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 573876 - Zderaz NUTS5 CZ0531573876
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 1922963
zahrada 201 116497
ovoc. sad 19 132299
travní p. 191 680528
lesní poz les s budovou 5 69
lesní poz 155 3172670
vodní pl. nádrž umělá 3 10156
vodní pl. rybník 2 5742
vodní pl. tok přirozený 4 15981
vodní pl. tok umělý 4 3301
vodní pl. zamokřená pl. 2 755
zast. pl. společný dvůr 1 207
zast. pl. zbořeniště 2 525
zast. pl. 210 63765
ostat.pl. dobývací prost. 13 74558
ostat.pl. jiná plocha 72 26402
ostat.pl. manipulační pl. 24 16339
ostat.pl. neplodná půda 116 145247
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 282
ostat.pl. ostat.komunikace 112 130169
ostat.pl. silnice 9 75662
ostat.pl. zamokřená pl. 2 2289
ostat.pl. zeleň 10 18005
Celkem KN 1322 6614411
Par. DKM 371 2688399
Par. KMD 951 3926012
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 195
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 263
spoluvlastník 357

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.07.2017
KMD 1:1000 21.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 21.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 06:41

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.