k.ú.: 718904 - Pěkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574341 - Police nad Metují NUTS5 CZ0523574341
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 2027229
zahrada 125 83684
ovoc. sad 4 13006
travní p. mez, stráň 2 340
travní p. 370 2537817
lesní poz les s budovou 1 34
lesní poz 133 1312769
vodní pl. nádrž umělá 1 16903
vodní pl. tok přirozený 3 1262
zast. pl. zbořeniště 5 1974
zast. pl. 208 62973
ostat.pl. jiná plocha 59 31132
ostat.pl. manipulační pl. 11 17617
ostat.pl. neplodná půda 22 16880
ostat.pl. ostat.komunikace 167 177092
ostat.pl. silnice 6 24203
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3359
Celkem KN 1176 6328274
PK 413 2316481
GP 28 170457
Celkem ZE 441 2486938
Par. DKM 470 347736
Par. KMD 34 483462
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 112
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 204
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 239
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.10.2018
KMD 1:1000 14.02.2017
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 01/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.09.2020 06:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička