k.ú.: 718815 - Pěčín u Rychnova nad Kněžnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576620 - Pěčín NUTS5 CZ0524576620
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 4529912
zahrada 218 298663
ovoc. sad 20 417736
travní p. 943 5309536
lesní poz ostat.komunikace 3 1795
lesní poz 379 3040084
vodní pl. nádrž přírodní 10 11053
vodní pl. nádrž umělá 2 580
vodní pl. tok přirozený 31 93026
vodní pl. zamokřená pl. 2 3146
zast. pl. společný dvůr 4 2009
zast. pl. zbořeniště 8 2200
zast. pl. 378 141697
ostat.pl. dráha 5 90654
ostat.pl. dálnice 1 234
ostat.pl. jiná plocha 82 68246
ostat.pl. manipulační pl. 13 62343
ostat.pl. neplodná půda 37 19738
ostat.pl. ostat.komunikace 226 372588
ostat.pl. pohřeb. 1 1165
ostat.pl. silnice 8 119389
ostat.pl. skládka 2 5945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 800
ostat.pl. zeleň 168 197153
Celkem KN 2814 14789692
Par. DKM 1952 13935854
Par. KMD 862 853838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 205
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 8
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 24
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 2
Celkem BUD 362
LV 468
spoluvlastník 647

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2015
DKM-KPÚ 11.03.2011 1:1000 11.03.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1840 29.05.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.09.2020 10:30

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.