k.ú.: 718793 - Pěčíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578380 - Městečko Trnávka NUTS5 CZ0533578380
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 354059
zahrada 129 82878
ovoc. sad 3 14112
travní p. 281 1508677
lesní poz 446 2155566
vodní pl. rybník 2 10026
vodní pl. tok přirozený 30 45987
vodní pl. tok umělý 6 16222
vodní pl. zamokřená pl. 1 1319
zast. pl. zbořeniště 3 762
zast. pl. 79 29826
ostat.pl. jiná plocha 59 55079
ostat.pl. manipulační pl. 6 9699
ostat.pl. neplodná půda 190 350829
ostat.pl. ostat.komunikace 145 94227
ostat.pl. silnice 23 62713
Celkem KN 1516 4791981
PK 2 949
GP 48 181979
Celkem ZE 50 182928
Par. KMD 1516 4791981
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 51
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 76
LV 186
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 23.02.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 13.08.2022 02:07

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.