k.ú.: 718726 - Peč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 507717 - Peč NUTS5 CZ0313507717
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 370 4851927
zahrada 132 87328
travní p. 142 327956
lesní poz ostat.komunikace 1 1123
lesní poz 151 680093
vodní pl. nádrž umělá 3 3647
vodní pl. rybník 3 18383
vodní pl. tok přirozený 58 19296
vodní pl. tok umělý 12 4188
vodní pl. zamokřená pl. 2 1140
zast. pl. společný dvůr 4 233
zast. pl. zbořeniště 1 211
zast. pl. 182 66169
ostat.pl. dráha 3 21367
ostat.pl. jiná plocha 31 9997
ostat.pl. manipulační pl. 24 46021
ostat.pl. neplodná půda 66 78403
ostat.pl. ostat.komunikace 56 117999
ostat.pl. silnice 6 50162
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14988
ostat.pl. zeleň 17 6588
Celkem KN 1267 6407219
Par. DKM 692 5753237
Par. KMD 575 653982
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 102
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
Celkem BUD 176
LV 169
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2012
DKM-KPÚ 17.02.2010 1:1000 03.03.2010 *) JPÚ na upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1829 24.09.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 20.09.2020 23:33

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.