k.ú.: 718696 - Pecka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573299 - Pecka NUTS5 CZ0522573299
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 402590
zahrada 392 253611
ovoc. sad 10 32097
travní p. mez, stráň 5 3096
travní p. 485 1475705
lesní poz les s budovou 2 137
lesní poz 127 3244317
vodní pl. nádrž přírodní 1 359
vodní pl. nádrž umělá 3 16049
vodní pl. tok přirozený 11 16361
vodní pl. zamokřená pl. 2 124
zast. pl. 528 107334
ostat.pl. jiná plocha 96 55963
ostat.pl. manipulační pl. 11 14050
ostat.pl. neplodná půda 96 47488
ostat.pl. ostat.komunikace 170 127996
ostat.pl. pohřeb. 1 4366
ostat.pl. silnice 47 77451
ostat.pl. skládka 2 4073
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 88238
ostat.pl. zeleň 34 70941
Celkem KN 2105 6042346
Par. DKM 1470 1122461
Par. KMD 631 4918791
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 198
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 62
č.e. ubyt.zař 22
bez čp/če bydlení 15
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 512
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 19
LV 571
spoluvlastník 827

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2019 nové mapování
KMD 1:1000 31.10.2017
S-SK GS 1:2880 1842 01.10.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 30.09.2020 17:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička