k.ú.: 718696 - Pecka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573299 - Pecka NUTS5 CZ0522573299
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 402130
zahrada 394 253725
ovoc. sad 10 32097
travní p. mez, stráň 5 3096
travní p. 492 1475749
lesní poz les s budovou 2 137
lesní poz 128 3243532
vodní pl. nádrž přírodní 1 359
vodní pl. nádrž umělá 3 16049
vodní pl. tok přirozený 11 16361
vodní pl. zamokřená pl. 2 124
zast. pl. 530 107585
ostat.pl. jiná plocha 103 56820
ostat.pl. manipulační pl. 11 14050
ostat.pl. neplodná půda 97 47488
ostat.pl. ostat.komunikace 172 127974
ostat.pl. pohřeb. 1 4366
ostat.pl. silnice 47 77451
ostat.pl. skládka 2 4073
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 88238
ostat.pl. zeleň 34 70941
Celkem KN 2128 6042345
Par. DKM 1490 1589632
Par. KMD 634 4451619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 282
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 63
č.e. ubyt.zař 22
bez čp/če bydlení 15
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 516
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 19
LV 565
spoluvlastník 815

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2019 nové mapování
KMD 1:1000 31.10.2017
S-SK GS 1:2880 1842 01.10.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 13.08.2022 01:47

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.