k.ú.: 718653 - Velká Úpa II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579581 - Pec pod Sněžkou NUTS5 CZ0525579581
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. mez, stráň 1 450
travní p. 591 2124113
lesní poz mez, stráň 1 780
lesní poz 83 9060095
vodní pl. tok přirozený 12 91277
zast. pl. společný dvůr 1 83
zast. pl. zbořeniště 4 625
zast. pl. 290 70955
ostat.pl. jiná plocha 471 233628
ostat.pl. manipulační pl. 40 16851
ostat.pl. mez, stráň 4 1431
ostat.pl. neplodná půda 16 4033
ostat.pl. ostat.komunikace 209 89753
ostat.pl. silnice 28 66953
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 7672
ostat.pl. zeleň 5 2049
Celkem KN 1764 11770748
Par. KMD 1764 11770748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 132
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 19
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 10
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 37
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 283
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 18
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 18
Celkem JED 54
LV 309
spoluvlastník 444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 21.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 17.08.2019 23:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.