k.ú.: 718645 - Velká Úpa I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579581 - Pec pod Sněžkou NUTS5 CZ0525579581
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 4 2256
travní p. mez, stráň 6 1164
travní p. 260 1467032
lesní poz les s budovou 1 64
lesní poz les(ne hospodář) 51 12548446
lesní poz mez, stráň 3 1964
lesní poz sport.a rekr.pl. 3 28712
lesní poz 18 1255332
vodní pl. tok přirozený 5 19537
zast. pl. zbořeniště 3 79
zast. pl. 202 53125
ostat.pl. jiná plocha 64 58425
ostat.pl. manipulační pl. 44 21839
ostat.pl. mez, stráň 108 39670
ostat.pl. neplodná půda 69 32039
ostat.pl. ostat.komunikace 89 114500
ostat.pl. pohřeb. 1 2692
ostat.pl. silnice 7 35205
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4471
Celkem KN 942 15686552
Par. KMD 942 15686552
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 8
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 17
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 196
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 1
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 3
Celkem JED 27
LV 201
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 21.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 30.09.2020 06:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička