k.ú.: 718637 - Pec pod Sněžkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579581 - Pec pod Sněžkou NUTS5 CZ0525579581
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 546 1827592
lesní poz les(ne hospodář) 87 18665200
lesní poz sport.a rekr.pl. 6 17950
lesní poz 45 2613352
vodní pl. nádrž umělá 4 3613
vodní pl. tok přirozený 60 184434
vodní pl. zamokřená pl. 1 371
zast. pl. společný dvůr 2 64
zast. pl. zbořeniště 5 655
zast. pl. 445 167441
ostat.pl. dráha 1 1175
ostat.pl. jiná plocha 145 119634
ostat.pl. manipulační pl. 71 125214
ostat.pl. neplodná půda 214 544369
ostat.pl. ostat.komunikace 311 228670
ostat.pl. silnice 7 14963
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 43 117179
ostat.pl. zeleň 15 11867
Celkem KN 2008 24643743
Par. DKM 2008 24643743
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 143
č.p. byt.dům 22
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 7
č.p. les.hosp 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 17
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 23
č.p. víceúčel 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 421
byt.z. ateliér 63
byt.z. byt 196
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 15
obč.z. byt 186
obč.z. dílna 14
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 19
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 513
LV 762
spoluvlastník 1543

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.04.2013
THM-V 1:2000 01.01.1971 24.04.2013 intravilán
FÚO 1:2000 01.01.1971 24.04.2013 extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 05.06.2020 02:47

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.