k.ú.: 718637 - Pec pod Sněžkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579581 - Pec pod Sněžkou NUTS5 CZ0525579581
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 542 1827933
lesní poz sport.a rekr.pl. 10 19696
lesní poz 128 21276806
vodní pl. nádrž umělá 4 3613
vodní pl. tok přirozený 60 184434
vodní pl. zamokřená pl. 1 371
zast. pl. společný dvůr 2 64
zast. pl. zbořeniště 5 655
zast. pl. 438 166630
ostat.pl. dráha 1 1175
ostat.pl. jiná plocha 144 119674
ostat.pl. manipulační pl. 71 125410
ostat.pl. neplodná půda 214 544369
ostat.pl. ostat.komunikace 310 228670
ostat.pl. silnice 7 14963
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 117414
ostat.pl. zeleň 15 11867
Celkem KN 1992 24643744
Par. DKM 1992 24643744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 149
č.p. byt.dům 22
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 7
č.p. les.hosp 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 17
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 20
č.p. víceúčel 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 413
byt.z. ateliér 63
byt.z. byt 196
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 15
obč.z. byt 185
obč.z. dílna 14
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 16
obč.z. rozest. 5
Celkem JED 513
LV 742
spoluvlastník 1504

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.04.2013
THM-V 1:2000 01.01.1971 24.04.2013 intravilán
FÚO 1:2000 01.01.1971 24.04.2013 extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 16.07.2019 12:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.