k.ú.: 718629 - Pec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554090 - Pec NUTS5 CZ0321554090
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 15271
zahrada 231 154339
travní p. mez, stráň 26 15423
travní p. 380 738014
lesní poz 93 6840547
vodní pl. nádrž umělá 1 3423
vodní pl. rybník 2 16146
vodní pl. tok přirozený 6 2982
vodní pl. tok umělý 99 22689
vodní pl. zamokřená pl. 4 13963
zast. pl. zbořeniště 2 1660
zast. pl. 216 61721
ostat.pl. jiná plocha 62 35272
ostat.pl. manipulační pl. 2 804
ostat.pl. neplodná půda 1 95
ostat.pl. ostat.komunikace 137 59719
ostat.pl. pohřeb. 1 32
ostat.pl. silnice 4 17473
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4061
ostat.pl. zeleň 1 349
Celkem KN 1273 8003983
Par. DKM 1273 8003983
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 122
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 12
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 214
LV 303
spoluvlastník 500

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.03.2013
KMD 1:1000 14.03.2013
THM-V 1:2000 01.04.1961 14.03.2013
S-SK GS 1:2880 1824 14.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 22.09.2020 16:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička