k.ú.: 718602 - Pazderna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 552500 - Pazderna NUTS5 CZ0802552500
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 2028637
zahrada 117 92414
travní p. 74 114441
lesní poz 64 777192
vodní pl. tok přirozený 4 12985
zast. pl. zbořeniště 1 136
zast. pl. 135 50483
ostat.pl. jiná plocha 13 5873
ostat.pl. manipulační pl. 15 20342
ostat.pl. neplodná půda 19 14193
ostat.pl. ostat.komunikace 56 46195
ostat.pl. pohřeb. 1 4964
ostat.pl. silnice 5 49665
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1413
Celkem KN 722 3218933
Par. KMD 722 3218933
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 92
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 135
LV 188
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2015
KM-D 1:2000 12.01.2001 25.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 12.01.2001 reprodukce otisku mapy z r. 1878


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 19.09.2020 05:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.