k.ú.: 718581 - Pavlovice u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 516694 - Pavlovice u Přerova NUTS5 CZ0714516694
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2033 3791432
zahrada 511 300669
ovoc. sad 2 6957
travní p. 154 143961
lesní poz 269 844860
vodní pl. nádrž umělá 2 694
vodní pl. tok přirozený 8 4630
vodní pl. tok umělý 134 9345
vodní pl. zamokřená pl. 1 219
zast. pl. zbořeniště 22 4016
zast. pl. 331 123586
ostat.pl. jiná plocha 119 29749
ostat.pl. manipulační pl. 56 38151
ostat.pl. neplodná půda 42 4932
ostat.pl. ostat.komunikace 657 135521
ostat.pl. pohřeb. 2 6770
ostat.pl. silnice 162 68683
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13950
ostat.pl. zeleň 6 40362
Celkem KN 4513 5568487
Par. KMD 4513 5568487
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 195
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 8
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 318
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 503
spoluvlastník 697

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1830 10.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 25.09.2020 06:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička