k.ú.: 718564 - Pavlovice u Kojetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 557196 - Pavlovice u Kojetína NUTS5 CZ0713557196
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71081 - Němčice nad Hanou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 522 4402521
zahrada 241 128600
travní p. 17 15043
lesní poz 1 1711
vodní pl. nádrž umělá 2 2100
vodní pl. tok přirozený 9 22306
vodní pl. tok umělý 1 19678
zast. pl. zbořeniště 12 2979
zast. pl. 223 67941
ostat.pl. jiná plocha 36 36641
ostat.pl. manipulační pl. 35 33262
ostat.pl. neplodná půda 4 1953
ostat.pl. ostat.komunikace 92 169839
ostat.pl. pohřeb. 6 4637
ostat.pl. silnice 11 70366
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 11461
ostat.pl. zeleň 47 210206
Celkem KN 1268 5201244
Par. DKM 675 4895755
Par. KMD 592 305295
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 130
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 198
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 361
spoluvlastník 608

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.08.2018
KMD 1:1000 27.09.2017
DKM-KPÚ 25.02.2011 1:1000 25.02.2011 *) KoPÚ na části katastrálního území
KM-D 1:2000 03.09.2002 14.08.2018
S-SK ŠS 1:2880 1833 03.09.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 27.09.2020 06:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička