k.ú.: 718548 - Pavlovice u Jestřebí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561665 - Jestřebí NUTS5 CZ0511561665
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 3692770
zahrada 68 69199
ovoc. sad 10 366551
travní p. 94 651042
lesní poz 127 2403896
vodní pl. nádrž umělá 2 882
vodní pl. tok přirozený 3 9756
vodní pl. tok umělý 6 17307
vodní pl. zamokřená pl. 4 4001
zast. pl. společný dvůr 1 56
zast. pl. zbořeniště 16 8144
zast. pl. 101 66167
ostat.pl. jiná plocha 95 105955
ostat.pl. manipulační pl. 15 28440
ostat.pl. neplodná půda 50 79600
ostat.pl. ostat.komunikace 57 102272
ostat.pl. pohřeb. 1 1409
ostat.pl. silnice 9 69226
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3060
ostat.pl. zeleň 1 1137
Celkem KN 719 7680870
Par. DKM 552 7530698
Par. KMD 167 150172
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 29
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 3
Celkem BUD 100
LV 131
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.02.2019 1:1000 01.04.2019 *)
KMD 1:1000 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1843 29.11.2013 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 26.09.2020 02:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička