k.ú.: 718491 - Pavlov u Herálce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568678 - Herálec NUTS5 CZ0631568678
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 770716
zahrada 68 28213
travní p. 145 519948
lesní poz les s budovou 2 323
lesní poz 153 1137297
vodní pl. nádrž umělá 3 6695
vodní pl. rybník 9 33362
vodní pl. zamokřená pl. 2 1233
zast. pl. zbořeniště 6 1140
zast. pl. 92 21604
ostat.pl. dobývací prost. 3 104027
ostat.pl. jiná plocha 73 91297
ostat.pl. manipulační pl. 19 28914
ostat.pl. neplodná půda 115 51355
ostat.pl. ostat.komunikace 56 43299
ostat.pl. silnice 25 29251
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1095
Celkem KN 868 2869769
Par. DKM 13 17911
Par. KMD 855 2851858
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 87
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 142
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.05.2018
KMD 1:1000 08.07.2014
S-SK GS 1:2880 1838 20.09.2017 doplnění parcel LV 0 do KMD - parcely ZE původ GP budou obnovena v rámci JPÚ


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.09.2020 07:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička