k.ú.: 718467 - Pavlov u Loštic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540609 - Pavlov NUTS5 CZ0715540609
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 678 2140385
zahrada 144 69428
travní p. 152 100842
lesní poz 509 1607163
vodní pl. tok přirozený 19 5219
vodní pl. tok umělý 1 35
zast. pl. společný dvůr 3 547
zast. pl. zbořeniště 1 167
zast. pl. 126 45661
ostat.pl. jiná plocha 24 11397
ostat.pl. manipulační pl. 56 43077
ostat.pl. neplodná půda 77 26502
ostat.pl. ostat.komunikace 144 71920
ostat.pl. pohřeb. 1 2049
ostat.pl. silnice 7 43779
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6983
Celkem KN 1944 4175154
Par. KMD 1944 4175154
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 73
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 122
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 211
spoluvlastník 289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2016
KM-D 1:2000 10.10.2000 08.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1886 10.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.07.2019 05:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.