k.ú.: 718467 - Pavlov u Loštic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540609 - Pavlov NUTS5 CZ0715540609
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 678 2140385
zahrada 142 69384
travní p. 152 100842
lesní poz 509 1607163
vodní pl. tok přirozený 19 5219
vodní pl. tok umělý 1 35
zast. pl. společný dvůr 3 547
zast. pl. zbořeniště 1 167
zast. pl. 125 45465
ostat.pl. jiná plocha 25 11565
ostat.pl. manipulační pl. 56 43077
ostat.pl. neplodná půda 77 26502
ostat.pl. ostat.komunikace 144 71920
ostat.pl. pohřeb. 1 2049
ostat.pl. silnice 7 43779
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6983
Celkem KN 1942 4175082
Par. KMD 1942 4175082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 121
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 211
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2016
KM-D 1:2000 10.10.2000 08.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1886 10.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 21:43

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.