k.ú.: 718459 - Lechovice u Pavlova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540609 - Pavlov NUTS5 CZ0715540609
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 732061
zahrada 92 40313
travní p. 112 123623
lesní poz 53 1154765
vodní pl. nádrž přírodní 5 2091
vodní pl. nádrž umělá 4 8999
vodní pl. tok přirozený 5 3021
vodní pl. tok umělý 4 1634
zast. pl. společný dvůr 1 64
zast. pl. zbořeniště 3 992
zast. pl. 62 20376
ostat.pl. jiná plocha 12 1863
ostat.pl. manipulační pl. 11 11502
ostat.pl. neplodná půda 43 39342
ostat.pl. ostat.komunikace 24 32802
ostat.pl. silnice 2 3171
Celkem KN 586 2176619
Par. KMD 586 2176619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 61
LV 93
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2016
KM-D 1:2000 19.05.2000 16.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1884 19.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.07.2019 17:36

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.