k.ú.: 718459 - Lechovice u Pavlova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540609 - Pavlov NUTS5 CZ0715540609
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 731911
zahrada 92 40245
travní p. 113 123623
lesní poz 55 1158384
vodní pl. nádrž přírodní 5 2091
vodní pl. nádrž umělá 4 8999
vodní pl. tok přirozený 5 3021
vodní pl. tok umělý 4 1634
zast. pl. zbořeniště 3 992
zast. pl. 64 20710
ostat.pl. jiná plocha 13 1927
ostat.pl. manipulační pl. 11 11502
ostat.pl. neplodná půda 41 35723
ostat.pl. ostat.komunikace 24 32687
ostat.pl. silnice 2 3171
Celkem KN 589 2176620
Par. KMD 589 2176620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 42
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 63
LV 92
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2016
KM-D 1:2000 19.05.2000 16.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1884 19.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 12:14

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.