k.ú.: 718432 - Pavlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596396 - Pavlov NUTS5 CZ0635596396
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1106 3538860
zahrada 240 119655
travní p. 751 1259248
lesní poz 276 2635259
vodní pl. nádrž umělá 4 3128
vodní pl. rybník 37 689492
vodní pl. tok přirozený 46 11380
vodní pl. tok umělý 21 5661
vodní pl. zamokřená pl. 2 1252
zast. pl. zbořeniště 2 1024
zast. pl. 208 88744
ostat.pl. jiná plocha 120 38267
ostat.pl. manipulační pl. 13 34323
ostat.pl. neplodná půda 37 18088
ostat.pl. ostat.komunikace 77 82573
ostat.pl. pohřeb. 2 6926
ostat.pl. silnice 15 80467
ostat.pl. zeleň 1 277
Celkem KN 2958 8614624
Par. KMD 2958 8614624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 108
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 19
č.e. garáž 5
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 201
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 253
spoluvlastník 309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.07.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 17.08.2019 23:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.