k.ú.: 718408 - Bezděkov u Třešti - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587681 - Pavlov NUTS5 CZ0632587681
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 951471
zahrada 47 43990
travní p. 94 620337
lesní poz 65 485691
vodní pl. rybník 1 476
vodní pl. zamokřená pl. 2 3021
zast. pl. 33 17135
ostat.pl. jiná plocha 18 9700
ostat.pl. manipulační pl. 5 6483
ostat.pl. neplodná půda 19 35111
ostat.pl. ostat.komunikace 35 69966
ostat.pl. silnice 5 26033
ostat.pl. zeleň 16 30605
Celkem KN 386 2300019
Par. DKM 386 2300019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 33
LV 51
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2017
DKM-KPÚ 08.06.2011 1:1000 08.06.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 30.09.2020 18:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička