k.ú.: 718378 - Pavlov u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569241 - Pavlov NUTS5 CZ0631569241
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 903526
zahrada 109 82693
travní p. 400 1848631
lesní poz 108 1853891
vodní pl. nádrž umělá 4 4408
vodní pl. tok přirozený 8 4312
vodní pl. tok umělý 2 239
vodní pl. zamokřená pl. 1 4853
zast. pl. zbořeniště 1 311
zast. pl. 106 51628
ostat.pl. jiná plocha 19 9721
ostat.pl. manipulační pl. 4 7349
ostat.pl. neplodná půda 33 25645
ostat.pl. ostat.komunikace 103 96922
ostat.pl. silnice 5 32248
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 400
ostat.pl. zeleň 9 24389
Celkem KN 1070 4951166
Par. KMD 1070 4951166
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 54
č.p. zem.stav 11
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 104
LV 124
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2009
S-SK GS 1:2880 1838 26.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.07.2019 17:22

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.