k.ú.: 718378 - Pavlov u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569241 - Pavlov NUTS5 CZ0631569241
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 903526
zahrada 109 82657
travní p. 400 1848631
lesní poz ostat.komunikace 1 3089
lesní poz 108 1853891
vodní pl. nádrž umělá 4 4408
vodní pl. tok přirozený 8 4312
vodní pl. tok umělý 2 239
vodní pl. zamokřená pl. 1 4853
zast. pl. zbořeniště 1 311
zast. pl. 107 51539
ostat.pl. jiná plocha 20 9795
ostat.pl. manipulační pl. 4 7349
ostat.pl. neplodná půda 33 25642
ostat.pl. ostat.komunikace 104 93836
ostat.pl. silnice 5 32248
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 400
ostat.pl. zeleň 9 24389
Celkem KN 1074 4951115
Par. KMD 1074 4951115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 54
č.p. zem.stav 11
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 105
LV 123
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2009
S-SK GS 1:2880 1838 26.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 10:54

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.