k.ú.: 718319 - Pavlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594601 - Pavlice NUTS5 CZ0647594601
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2099 6947718
zahrada 237 152782
ovoc. sad 21 19975
travní p. 235 199720
lesní poz 133 6044529
vodní pl. nádrž umělá 10 12174
vodní pl. rybník 16 15689
vodní pl. tok přirozený 111 32964
vodní pl. tok umělý 44 11747
vodní pl. zamokřená pl. 2 456
zast. pl. zbořeniště 8 1746
zast. pl. 368 125729
ostat.pl. dráha 6 41392
ostat.pl. jiná plocha 164 110048
ostat.pl. manipulační pl. 67 45257
ostat.pl. neplodná půda 118 46236
ostat.pl. ostat.komunikace 362 152214
ostat.pl. pohřeb. 4 2401
ostat.pl. silnice 13 68151
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 17147
ostat.pl. zeleň 70 5533
Celkem KN 4095 14053608
Par. KMD 4095 14053608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 167
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 342
LV 493
spoluvlastník 718

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2018
KMD 1:1000 26.07.2018
S-SK ŠS 1:2880 2017 26.07.2018 Část k.ú. (15 parcel, 12,8 ha), přešlá při změně hranice katastrálního území z k.ú. Vranovská Ves
KM-D 1:1000 18.12.2000 26.10.2018
S-SK ŠS 1:2880 1824 17.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.09.2020 17:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička