k.ú.: 718301 - Patokryje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567345 - Patokryje NUTS5 CZ0425567345
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 1633440
zahrada skleník-pařeniš. 1 899
zahrada 198 126545
ovoc. sad 1 3642
travní p. 30 153185
lesní poz 4 149348
vodní pl. nádrž umělá 2 17242
vodní pl. tok přirozený 7 19408
vodní pl. zamokřená pl. 3 9117
zast. pl. zbořeniště 2 271
zast. pl. 261 77336
ostat.pl. dráha 3 112517
ostat.pl. jiná plocha 117 127893
ostat.pl. manipulační pl. 3 12493
ostat.pl. mez, stráň 16 30322
ostat.pl. neplodná půda 15 17613
ostat.pl. ostat.komunikace 27 57870
ostat.pl. silnice 5 60891
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 17771
ostat.pl. zeleň 4 906
Celkem KN 770 2628709
Par. DKM 770 2628709
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 18
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 135
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 257
LV 287
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1999
ZMVM 1:2000 15.12.1988 30.06.1999
S-SK GS 1:2880 1901 14.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 01.10.2020 07:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička