k.ú.: 718262 - Pátek u Poděbrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537632 - Pátek NUTS5 CZ0208537632
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 813 5883906
zahrada 269 187252
travní p. 8 29693
lesní poz 13 163553
vodní pl. nádrž umělá 2 1240
vodní pl. rybník 6 21736
vodní pl. tok přirozený 251 129836
vodní pl. tok umělý 9 2818
zast. pl. zbořeniště 7 2275
zast. pl. 366 153536
ostat.pl. jiná plocha 43 31164
ostat.pl. manipulační pl. 35 67780
ostat.pl. neplodná půda 14 3890
ostat.pl. ostat.komunikace 175 124180
ostat.pl. pohřeb. 4 4401
ostat.pl. silnice 20 97304
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11542
ostat.pl. zeleň 3 1523
Celkem KN 2040 6917629
Par. DKM 13 3182
Par. KMD 2027 6914447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 200
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 364
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 518
spoluvlastník 1094

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.09.2012
S-SK GS 1:2880 1842 17.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.05.2019 07:07

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.