k.ú.: 718262 - Pátek u Poděbrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537632 - Pátek NUTS5 CZ0208537632
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 813 5883906
zahrada 270 187107
travní p. 8 29693
lesní poz 13 163553
vodní pl. nádrž umělá 2 1240
vodní pl. rybník 6 21736
vodní pl. tok přirozený 251 129836
vodní pl. tok umělý 9 2818
zast. pl. zbořeniště 7 2275
zast. pl. 367 153681
ostat.pl. jiná plocha 43 31164
ostat.pl. manipulační pl. 35 67780
ostat.pl. neplodná půda 14 3890
ostat.pl. ostat.komunikace 175 124180
ostat.pl. pohřeb. 4 4401
ostat.pl. silnice 20 97304
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11542
ostat.pl. zeleň 3 1523
Celkem KN 2042 6917629
Par. DKM 13 3182
Par. KMD 2029 6914447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 201
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 365
byt.z. byt 12
obč.z. byt 2
Celkem JED 14
LV 521
spoluvlastník 1098

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.09.2012
S-SK GS 1:2880 1842 17.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.07.2019 17:29

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.