k.ú.: 718238 - Pastviny u Klášterce nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580759 - Pastviny NUTS5 CZ0534580759
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 2270290
zahrada 151 158003
ovoc. sad 9 24535
travní p. 991 2132237
lesní poz les s budovou 9 236
lesní poz les(ne hospodář) 1 57
lesní poz 341 2560703
vodní pl. nádrž umělá 46 575475
vodní pl. tok přirozený 6 23872
vodní pl. tok umělý 2 3786
zast. pl. společný dvůr 4 174
zast. pl. zbořeniště 7 1111
zast. pl. 705 86814
ostat.pl. jiná plocha 294 206409
ostat.pl. manipulační pl. 4 15628
ostat.pl. neplodná půda 1 1030
ostat.pl. ostat.komunikace 102 153312
ostat.pl. pohřeb. 1 1935
ostat.pl. silnice 5 59933
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 23362
ostat.pl. zeleň 54 67587
Celkem KN 2889 8366489
Par. DKM 2889 8366489
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 17
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 368
bez čp/če bydlení 20
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 16
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 672
LV 732
spoluvlastník 1013

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2008
DKM-KPÚ 22.05.2003 1:1000 22.07.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1840 15.05.2008
S-SK GS 1:2880 1840 22.07.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.08.2019 16:42

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.