k.ú.: 718211 - Paskov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598569 - Paskov NUTS5 CZ0802598569
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 20304
orná půda 1153 2752733
zahrada skleník-pařeniš. 1 66
zahrada 1016 799329
ovoc. sad 1 4616
travní p. 288 635986
lesní poz les(ne hospodář) 8 803834
lesní poz 215 1540413
vodní pl. nádrž umělá 9 143842
vodní pl. rybník 12 15213
vodní pl. tok přirozený 147 447361
vodní pl. tok umělý 2 651
vodní pl. zamokřená pl. 29 29101
zast. pl. společný dvůr 3 2055
zast. pl. zbořeniště 24 4164
zast. pl. 1595 574529
ostat.pl. dráha 18 160034
ostat.pl. jiná plocha 562 1015479
ostat.pl. manipulační pl. 129 827689
ostat.pl. neplodná půda 37 70803
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 660
ostat.pl. ostat.komunikace 486 691600
ostat.pl. pohřeb. 1 7967
ostat.pl. silnice 50 311473
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 37436
ostat.pl. zeleň 172 324175
Celkem KN 5978 11221513
Par. DKM 5978 11221513
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 53
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 28
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 37
č.p. rod.dům 812
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če garáž 194
bez čp/če jiná st. 117
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 223
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1572
byt.z. byt 168
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 61
Celkem JED 241
LV 1700
spoluvlastník 2431

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.04.2013
THM-G 1:1000 31.12.1968 25.04.2013 V části k. ú. mapované původně v měřítku 1:2000 jsou budovy zobrazeny průnikem střešních plášťů.
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1968 reprodukce otisku mapy z r. 1922


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 23.09.2020 14:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička