k.ú.: 717533 - Pamětník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570109 - Chlumec nad Cidlinou NUTS5 CZ0521570109
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 479092
zahrada 65 39479
travní p. 251 716662
lesní poz 20 149568
vodní pl. nádrž přírodní 25 90721
vodní pl. tok přirozený 16 37227
vodní pl. tok umělý 25 4450
vodní pl. zamokřená pl. 26 87609
zast. pl. zbořeniště 1 552
zast. pl. 89 37926
ostat.pl. jiná plocha 20 24512
ostat.pl. neplodná půda 30 143270
ostat.pl. ostat.komunikace 47 49513
ostat.pl. silnice 3 13877
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 43245
ostat.pl. zeleň 47 27606
Celkem KN 793 1945309
Par. KMD 793 1945309
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 86
LV 190
spoluvlastník 536

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2012
S-SK GS 1:2880 1824 06.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 18.08.2019 13:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.