k.ú.: 717525 - Pamětice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582191 - Pamětice NUTS5 CZ0641582191
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 1979789
zahrada 167 100983
ovoc. sad 6 17261
travní p. mez, stráň 7 6926
travní p. 70 140280
lesní poz ostat.komunikace 9 3352
lesní poz 114 894602
vodní pl. nádrž umělá 3 5298
vodní pl. tok přirozený 18 14906
vodní pl. tok umělý 3 2439
vodní pl. zamokřená pl. 2 1044
zast. pl. zbořeniště 5 953
zast. pl. 158 40650
ostat.pl. jiná plocha 39 22553
ostat.pl. manipulační pl. 7 7746
ostat.pl. mez, stráň 6 7943
ostat.pl. neplodná půda 36 21660
ostat.pl. ostat.komunikace 118 133613
ostat.pl. silnice 16 38226
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3454
ostat.pl. zeleň 37 66730
Celkem KN 1063 3510408
Par. DKM 622 3286654
Par. KMD 441 223754
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 155
LV 192
spoluvlastník 243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.07.2020 1:1000 17.07.2020 *)
KMD 1:1000 21.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1964 16.07.2020 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1826 16.07.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 22.09.2020 15:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička