k.ú.: 717479 - Palonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540595 - Palonín NUTS5 CZ0715540595
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 3490375
zahrada 240 175193
ovoc. sad 1 10503
travní p. mez, stráň 2 1196
travní p. 102 377851
lesní poz školka 1 13981
lesní poz 24 831101
vodní pl. tok přirozený 5 11509
vodní pl. tok umělý 1 5771
zast. pl. zbořeniště 1 187
zast. pl. 189 93512
ostat.pl. jiná plocha 34 20490
ostat.pl. manipulační pl. 14 18398
ostat.pl. neplodná půda 49 50060
ostat.pl. ostat.komunikace 54 83941
ostat.pl. pohřeb. 1 1783
ostat.pl. silnice 7 98788
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12522
ostat.pl. zeleň 19 75667
Celkem KN 994 5372828
Par. DKM 994 5372828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 131
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 178
LV 245
spoluvlastník 485

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2008
S-SK ŠD 1:2500 1909 01.10.2008 1:1250 intravilán 1:2500 extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1882 01.08.1909


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.07.2019 07:16

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.