k.ú.: 717479 - Palonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540595 - Palonín NUTS5 CZ0715540595
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 3490332
zahrada 240 174989
ovoc. sad 1 10503
travní p. mez, stráň 2 1196
travní p. 102 377851
lesní poz školka 1 13981
lesní poz 24 831101
vodní pl. tok přirozený 5 11509
vodní pl. tok umělý 1 5771
zast. pl. zbořeniště 1 187
zast. pl. 189 93733
ostat.pl. jiná plocha 35 20528
ostat.pl. manipulační pl. 14 18398
ostat.pl. neplodná půda 50 50060
ostat.pl. ostat.komunikace 54 83941
ostat.pl. pohřeb. 1 1783
ostat.pl. silnice 7 98788
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12522
ostat.pl. zeleň 19 75667
Celkem KN 996 5372840
Par. DKM 996 5372840
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 132
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 180
LV 250
spoluvlastník 494

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2008
S-SK ŠD 1:2500 1909 01.10.2008 1:1250 intravilán 1:2500 extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1882 01.08.1909


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 14:29

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.